Terminalimiz Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Yönetmeliği gereği Ek-1’in Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde belirtilen sınır değerlere eşit veya üzerindeki miktarlarda olmak üzere; Bölüm 1 ve Bölüm 2’ye konu olan tehlikeli maddeleri bulundurmakta olup gerekli yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

ÇEKİSAN; Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi aracılığıyla kullandığı ve depoladığı tehlikeli maddelere ilişkin beyanı gerçekleştirmiş ve ‘üst seviyeli’ kuruluş olarak belirlenmiştir. Tabii olduğu hükümler doğrultusunda terminalimizde depolanan yanıcı, patlayıcı ve toksik özellikli kimyasallardan kaynaklanabilecek yangın, patlama ve toksik yayılım tehlikeleri kapsamında gerekli çalışmalar yapılmış, yönetmeliğin 11 inci maddesi doğrultusunda Güvenlik Raporu hazırlamış olup bünyesinde muhafaza etmektedir.

Terminalimizde depolanan tehlikeli maddeler; deniz tankerleri vasıtasıyla kendisine ait şamandıra ve boru hatları ile, kara tankerleri vasıtasıyla ve komşu terminaller arası boru hatlarıyla gelmektedir. Depoladığı ürünleri yönetmelik hükümlerinde uygun şekilde depolar ve hizmet verdiği şirketlerin bayi ve doğrudan müşterilerine kara tankeri ile teslimini gerçekleştirir. Terminalimizde bulunan tehlikeli maddelere ait ürünlerin temel zararlılık durumları aşağıda verilmiştir.

BİLGİ GÜVENLİK FORMLARI
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı,” T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları
Hakkında Yönetmelik ” hükümlerine uygun düzenlenmiştir.
pdf

PDF Dosyası

Motorin Bilgi Güvenlik Formu

pdf

PDF Dosyası

Benzin Bilgi Güvenlik
Formu

pdf

PDF Dosyası

JET-A1 Bilgi Güvenlik
Formu