Sağlık Emniyet Çevre

ÇEKİSAN’ın, Sağlık, İş Emniyeti, Çevre ve Güvenlik politikası, şirket faaliyetleri yürütülürken tüm ÇEKİSAN çalışanları ve müteahhit personelinin, diğer insanların sağlık ve emniyetlerinin her şeyden üstün tutulmasını ve çevrenin korunmasına gereken önemin verilmesini öngörmektedir.

Yasa, yönetmelik, tebliğ ve faaliyetleri ile alakalı tüm yasama kararlarına harfiyen uyma noktasından hareketle ÇEKİSAN, şirket stratejileri ve uygulama planları aracılığıyla, yönetimin bu alandaki ilkelere sıkı sıkıya bağlılığı ve çalışanların, eğitim programlarının desteğinde, kişisel katkılarıyla bu politikayı yürütmektedir.

SEÇ (Sağlık, Emniyet, Çevre) ilkelerini tüm faaliyetlerimize entegre etmek ve çalışanlarımızın aktif katılımı ile titizlikle uygulamak  en büyük önceliğimizdir.

ÇEKİSAN DEPOLAMA terminalinde gerçekleşen tüm operasyonlarda, toplumun ve çalışanların emniyetini sağlamak ve çevreye karşı duyarlı olmak temel amacıdır.

ÇEKİSAN, faaliyetlerini yürütürken tüm ÇEKİSAN ve müteahhit çalışanları ile diğer insanların sağlığına zarar gelmesini önlemeye ve çalışanların sağlık koşullarını geliştirmeye özen gösterir.

ÇEKİSAN, çalışma sırasında her türlü kazanın önlenebileceği ilkesini temel alır ve faaliyetleriyle bağlantılı tüm kişiler arasında bu ilkenin gerektirdiği yüksek emniyet bilincini ve disiplinini geliştirmek için aktif çaba harcar.

ÇEKİSAN, faaliyetleri sırasında çevre üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinen gaz, sıvı ve katı haldeki atık maddelerin geri dönüşüm, yeniden değerlendirmesi gibi faaliyetlerle giderek azaltılması ve kirliliğin kaynağında önlenmesi için çaba harcar ve atıkların uygun şekilde depolanmasını ve bertarafını sağlayarak; sürecin takip edilmesini amaçlar. Ayrıca faaliyetlerinin gelişiminden etkilenebilecek yerlerde çevre koruma önlemleri geliştirir; doğal kaynaklar ve enerjinin daha verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamak için sürekli çaba harcar.

ÇEKİSAN, temel olarak yürürlükteki ülke yasaları ile destekleyici olarak ilgili Uluslararası Standartlarla, ÇEKİSAN Genel İş İlkeleri’ne uyumlu olarak,  güvenli bir iş ortamının yaratılması ve şirket çalışanları ile mal varlığının korunması hedeflenerek yönetilmesini amaçlar.

ÇEKİSAN, yeni bir faaliyete girişmeden önce bunun sağlık, iş emniyeti ve çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir ve mevcut koşullarda meydana gelebilecek bir değişiklik durumunda sonuçlarını yeniden gözden geçirir.

  • İşlerini yürüten müteahhitlerden ÇEKİSAN standartlarına tümüyle uygun sağlık, emniyet ve çevre standartları uygulamasını ister.
  • ÇEKİSAN, çalışanların ve toplumun sağlık, emniyet ve çevre konularında kaygılarını paylaşır, onlara bu konuda bilgi verir ve görüş alışverişinde bulunur.
  • Kazalarda uğranılacak zararları asgariye indirmek için yetkililerle ve acil durumlarda müdahale edecek mercilerce işbirliği içinde; olağanüstü durumlarda uygulanacak prosedürler oluşturur ve geliştirir.